كشور ایران به دلیل طیف وسیع گیاهان دارویی موجود در آن و سابقه مثبت استفاده از گیاهان دارویی و رویكرد بیماران به این شیوه درمان و همچنین وجود عطارها و اطباء سنتی در سطح شهرهای كوچك و بزرگ باعث شد تا ایجاد كارخانجات پیشرفته داروئی به عهده تعویق بیافتد و تولید داروهای شیمیایی در داخل كشور بسیار ناچیز بوده و اكثر داروهای مورد نیاز شبكه مصرف از طریق واردات تأمین گردد، تا قبل از پیروزی انقلاب بیشتر داروها از كشورهای آمریكا و آلمان وارد كشور می‌شد و معدود شركتهای تولیدكننده دارو در كشور تحت لیسانس شركتهای معروف كشورهای فوق به تولید دارو در داخل كشور با استفاده از فن آوری و اطلاعات آنها می‌پرداختند و كمترین كار تحقیقاتی در زمینه داروسازی و طرح ژنریك داخلی دارو انجام می‌پذیرفت.پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌و ایجاد تحریم‌های اقتصادی، شركتهای دارویی جزء ط …

دانلود مقاله ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در سایت DOCZ.ir
منبع :دانلود مقاله ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن
http://docz.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%8a/

کلمات مرتبط :

دانلود پایان نامه ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در ...,
پایان نامه ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طی یك ...,
دانلود (پایان نامه بررسی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو ...,
اصفهان خرید | ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در ...,
دانلود پایان نامه ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن | جزوه,
برترین فایل پایان نامه بررسی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت ...,
دانلود پایان نامه ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن ...,
ارزیابی و بررسی میزان رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در ...,
مقاله در مورد ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن,
دانلود پایان نامه ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن ...,