روابط عمومی گمرک ایران اعلام کرد هیچگونه اپلیکیشن استعلام شناسه گوشی (IMEI) را ارائه نداده و ادعای وجود چنین اپلیکشنی را برای گوشی های موبایل تکذیب کرده است.لینک منبع

مطلب گمرک ایران، اپلیکیشن استعلام شناسه گوشی ندارد در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :گمرک ایران، اپلیکیشن استعلام شناسه گوشی ندارد
http://mofidestan.ir/%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d9%be%d9%84%db%8c%da%a9%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%87-%da%af%d9%88-2/